Concursuri

Anunt privind organizarea evaluarii managementului Caminului Cultural, etapa: analiza raportului de activitate si a referatelor analiza de catre comisia de evaluare

Anunț examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunț privind evaluarea managementului Căminului Cultural „Ion Teoteoi” Bălești, județul Gorj (a V-a evaluare)

Anunț rezultate finale examen promovare în grad profesional funcționari publici

Anunt punctaje la examenul de promovare in grad profesional personal contractual

Anunț rezultate proba interviu examen promovare în grad profesional

Anunț interviu pentru concursul din data de 16.12.2019

Punctajele și rezultatele obținute de candidați la concursul din data de 16,12,2019

Anunț rezultat selecție dosar la examenul de promovare în grad profesional organizat pentru funcția contractuală de inspector de specialitate, gradul II

Anunț selecție dosare examen promovare în grad profesional

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul profesional II

Completare bibliografie concurs nr. 18384/13.11.2019

Anunț examen promovare în gradul profesional imediat superior al funcțiilor publice de execuție de polițist local (inspector), clasa I, gradul profesional principal

Anunț rezultate finale concurs asistent medical comunitar, gradul profesional principal

Anunț rezultat proba interviu concurs asistent medical comunitar, gradul principal

Anunt rezultate proba scrisa concurs asistent medical comunitar, gradul principal

Anunț rezultate selecție dosare concurs asistent medical comunitar, gradul profesional principal

Anunț punctaje și rezultate finale obținute la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară, 25 iunie 2019, ora 10:00, pentru funcțiile contractuale de execuție de șofer (transport elevi), treapta profesională II

Anunț rezultate examen promovare în treapta profesională – personal contractual

Anunț rezultate selecție dosare examen de promovare

Anunț concurs asistent medical comunitar, gradul principal

Anunț examen promovare în treapta profesională personal contractual

Anunt rezultat final concurs functie publica

Anunt rezultate proba interviu concurs functie publica de executie

ANUNȚ cuprinzând punctajele și rezultatele obținute de candidată la proba scrisă din data de 29 mai 2019 la concursul de recrutare organizat pentru ocupare, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Licitații și Achiziții Publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Bălești

Anunț rezultat selecție dosare

Anunț concurs recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție

Formulare concursuri:

Curriculum vitae
Formular adeverință
Formular de înscriere